Bądź kim chcesz!

Obecnie realizujemy

logo projektu Kariera z POWERem, trzy trójkąty skierowane w prawy górny róg

Projekt dla osób do 29 roku życia

Logo projektu postaw na przyszłość postaw na siebie, trzy kropki kolorowe

Projekt typu outplacement


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

InterKadra Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 oś priorytetowa - rynek pracy na lata 2014-2020 działanie 8.4 rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian poddziałanie 8.4.2 adaptacja do zmian, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi wizyt kontrolnych prowadzenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu.

Termin złożenia oferty: 27 września 2021

Szczegóły usługi opisane zostały w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty