Bądź kim chcesz!

Obecnie realizujemy

logo projektu Kariera z POWERem, trzy trójkąty skierowane w prawy górny róg

Projekt dla osób do 29 roku życia

Zrealizowaliśmy już

421

Staży

799

Szkoleń

303

Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

1668

Uczestników Projektów

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!

Telefon 12 290 44 37

E-mail projektyue@interkadra.pl

Facebook https://www.facebook.com/InterkadraProjektyUnijne/ 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

1

InterKadra Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 oś priorytetowa - rynek pracy na lata 2014-2020 działanie 8.4 rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian poddziałanie 8.4.2 adaptacja do zmian, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi wizyt kontrolnych prowadzenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu.

Termin złożenia oferty: 27 września 2021

Szczegóły usługi opisane zostały w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

2

InterKadra Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 oś priorytetowa - rynek pracy na lata 2014-2020 działanie 8.4 rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian poddziałanie 8.4.2 adaptacja do zmian, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi przeprowadzenie szkolenia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów bez widoczności ziemi IR/ME inaczej BIR IFR.

Termin złożenia oferty: 23 grudnia 2021

Szczegóły usługi opisane zostały w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Formularz