Optymizm na rynku pracy - gdzie najszybciej można znaleźć pracę?

Optymizm na rynku pracy - gdzie najszybciej można znaleźć pracę?

Stopa bezrobocia w Polsce, według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wynosi obecnie 5,8%, a liczba osób pozostających bez pracy sukcesywnie od sześciu miesięcy maleje. Prognoza wzrostu gospodarczego na obecny rok, założona przez Narodowy Bank Polski, ma wynieść 3,7%, a od kilku miesięcy przybywa ofert pracy zarówno w branżach dotkniętych pandemicznymi lockdownami (np. turystyka, gastronomia, transport), jak i w tych, które radziły sobie bardzo dobrze (np. przemysł, budownictwo, logistyka, e-commerce). Sytuacja na rynku pracy, mimo wciąż niepewnych pandemicznych czasów, jest dla pracowników i poszukających zatrudnienia bardzo dobra – jest to czas, w którym łatwo znaleźć lub zmienić pracę, choć nie wszędzie i dla wszystkich jest to równie proste.


Na to jak długo trwa proces poszukiwania pracy wpływa wiele elementów, przede wszystkim region/miejsce poszukiwania, kwalifikacje kandydata oraz jego wiek.

Przeciętnie, zgodnie z danymi BAEL Głównego Urzędu Statystycznego za II kwartał 2021r., czas potrzebny na znalezienie pracy wynosi 8,1 miesiąca, a im niższy wiek osoby poszukującej tym czas ten jest krótszy:


15-19 lat - 4,6 miesiąca

20-24 lata -6,5 miesiąca

35-44 lata - 8,6 miesiąca

45-54 lata - 9,7 miesiąca

55-74 lata - 8,6 miesiąca

Dane te są uśrednione dla całego kraju. W rzeczywistości czas potrzebny na znalezienie zatrudnienia bardzo różni się w zależności od miejsca poszukiwania pracy. Tradycyjnie najłatwiej i najszybciej znaleźć pracę można w dużych, prężnych gospodarczo ośrodkach, uprzemysłowionych, z rozbudowanym sektorem usług t.j. Warszawa, Wrocław, Aglomeracja Górnośląska, Kraków, Gdańsk.

Aktualny raport firm Grant Thornton i Element wskazuje, że to właśnie w Krakowie publikowanych jest najwięcej ofert pracy na tysiąc mieszkańców - 21,2.

Ten sam raport donosi, że w 50 największych portalach rekrutacyjnych w sierpniu było ponad 300 tysięcy ofert pracy. To niemal o 34% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Najwięcej ofert pracy dotyczy: Warszawy (37,3 tys. ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych), Krakowa (19,3 tys.), Wrocławia (11,5 tys.) i Gdańska (5,3 tys.).

Nieco skromniej, ale również wskazując na tendencje wzrostowe, przedstawiają się dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej według których do samych tylko urzędów pracy w sierpniu pracodawcy zgłosili ponad 113 tysięcy ofert zatrudnienia. Najwięcej ofert pracy pochodziło z województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W małopolskich urzędach pracy oczekiwało na kandydatów aż 7913 ofert zatrudnienia.

Z kolei trendy wzrostowe na nadchodzący IV kwartał potwierdza raport "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" zgodnie, z którym perspektywy zatrudnienia są obecnie najlepsze od dwóch lat - wzrosły o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż o 7 punktów procentowych w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku.

Według informacji w raporcie w okresie od października do grudnia b.r. aż 17% przedsiębiorstw w Polsce planuje zwiększenie liczby pracowników, a największą chęć rozbudowywania zespołów zgłaszają duże przedsiębiorstwa (aż 21% z nich).

Raport wskazuje również, że to właśnie w regionie południowym Polski pracodawcy deklarują największą skłonność do zatrudniania pracowników w najbliższych miesiącach.