dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest jedną z form wsparcia przewidzainych w ramach projektu "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!".

Uczestnik Projektu u którego podczas procesu IPD (Indywidualny Plan Działania) doradca zawodowy zdiagnozuje odpowiednie predyspozycje/zdolności, może starać się o uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 050 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnik podczas tej formy wsparcia z pomocą doradcy ds. biznesu stworzy biznesplan oraz zdobędzie niezbędną wiedzę do rozpoczęcia własnej działalności.

Szczegóły wsparcia zostały opisane w regulaminie.

Wyniki oceny biznesplanów