rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU "POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ. POSTAW NA SIEBIE" - EDYCJA 2 (2018-2020)

Zasady rekrutacji znajdziesz w regulaminie projektu. Poznaj jakie są kolejne kroki w rekrutacji.

  1. Sprawdź czy możesz wziąć udział w naszym projekcie jeśli mieszkasz lub pracujesz w Małopolsce oraz:

  • Jesteś bezrobotny i zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy

  • Ostatni raz pracowałeś/łaś maksymalnie 6 miesięcy temu


  • Otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostałeś poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub um. zlecenie


  • Jesteś zagrożony utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne

  • Odchodzisz z rolnictwa lub Twój członek rodziny jest ubezpieczony w KRUS posiadając gospodarstwo rolne

2. Skompletuj niezbędne dokumenty:

Oraz w zależności od Twojej sytuacji:

  • Jeśli jesteś bezrobotny i zarejestrowany w Urzędzie Pracy to dostarcz zaświadczenie z UP, jeśli nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy to dostarcz zaświadczenie z ZUS (wskazówki jak je otrzymać poznasz tutaj)

  • Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn zakładu pracy to dołącz je do dokumentów, natomiast jeśli z wypowiedzenia nie wynika jasno, że jest ono spowodowane niezależnie od Ciebie to dołącz załącznik 2

  • Jeśli jesteś zagrożony utratą pracy dołącz załącznik 2

  • Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa to przedstaw nam zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu oraz oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem załącznik 4

Dokumenty do pobrania:

3. Ufff... Udało Ci się skompletować wszystko? Teraz wystarczy, że skompletowane, uzupełnione i podpisane dokumenty dotrą do naszego biura przy ul. Wielickiej 50, 30-552 Kraków. Listy osób zakwalifikowanych publikujemy tu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!