Rekrutacja

Rekrutacja do projektu "postaw na przyszłość. postaw na siebie!" edycja 2021-2022

Kolejna tura rekrutacyjna do projektu "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie" odbędzie się w dniach

od 3.10.2022 do 18.10.2022, a ogłoszenie wyników nastąpi 19.10.2022.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Zostań uczestnikiem naszego projektu! W ramach wsparcia, naszym uczestnikom możemy zaproponować:

 • indywidualne doradztwo zawodowe, coaching, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

 • szkolenia i kursy zawodowe,

 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • szkolenie przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,

 • staże,

 • bezpłatne studia podyplomowe.

Zasady rekrutacji:

 1. Sprawdź czy spełniasz wymagania uczestnictwa w projekcie, poniżej klika możliwości wejścia do projektu

 • Jesteś bezrobotny i zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 • Ostatni raz pracowałeś/łaś maksymalnie 6 miesięcy temu

 • mieszkasz w Małopolsce


 • Otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostałeś poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub um. zlecenie

 • mieszkasz w Małopolsce


 • Jesteś zagrożony utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne

 • mieszkasz w Małopolsce

 • Odchodzisz z rolnictwa lub Twój członek rodziny jest ubezpieczony w KRUS posiadając gospodarstwo rolne

 • mieszkasz w Małopolsce


2. Skompletuj, i dostarcz do nas (osobiście lub pocztą tradycyjną) niezbędne dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny

Oraz w zależności od Twojej sytuacji:

 • Jeśli jesteś bezrobotny:

  • kopię ostatniego świadectwa pracy ( świadectwo nie starsze niż 6 miesięcy) jeśli ze świadectwa pracy nie wynika jasno, że utrata pracy jest spowodowana niezależnie od Ciebie, to dołącz załącznik 1 - zaświadczenie pracodawcy ( jeśli byłeś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę) lub załącznik 2 - zaświadczenie zleceniodawcy (jeśli świadczyłeś pracę w oparciu o umowę zlecenie),

oraz

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy jeśli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy,

  • zaświadczenie z ZUS - jeśli nie jesteś zarejestrowany w UP, dowiedz się jak je uzyskać


 • Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie: z przyczyn zakładu pracy to dołącz je do dokumentów, natomiast jeśli z wypowiedzenia nie wynika jasno, że utrata pracy jest spowodowana niezależnie od Ciebie, to dołącz załącznik 1 - zaświadczenie pracodawcy ( jeśli byłeś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę) lub załącznik 2 - zaświadczenie zleceniodawcy (jeśli świadczyłeś pracę w oparciu o umowę zlecenie),

 • Jeśli jesteś zagrożony utratą pracy dołącz: załącznik 1 - zaświadczenie pracodawcy i kopię umowy o pracę,

 • Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa to dołącz załącznik 3 - oświadczenie rolnika wraz z zaświadczeniem z KRUS

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Projekt realizowany w partnerstwie z

logotyp firmy Dariusz Pierzak