Regulamin dokonywania zwrotu kosztów dla uczestników projektu

Przedstawiamy Państwu zasady dokonywania zwrotu koszów dojazdu na formy wsparcia realizowane w projekcie.