zaŚwiadczenie zus

Chcąc zostać uczestnikiem projektu jako osoba bierna zawodowo bądź bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy musisz dostarczyć do nas zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Aby uzyskać taki dokument masz dwie możliwości:

  1. Złożenie wniosku do właściwego oddziału ZUS.

Pobierz wniosek tutaj, uzupełnij go swoimi danymi osobowymi i dostarcz do właściwego oddziału ZUS. Swój oddział ZUS możesz odnaleźć korzystając z tej wyszukiwarki Wyszukiwarka oddziałów ZUS

2. Wygenerowanie pliku z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Możesz samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.