zaŚwiadczenie zus

Jeśli chcesz wziąć udział w naszych projektach i jesteś osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, to musisz uzupełnić swoje dokumenty rekrutacyjne o zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


Możesz uzyskać to zaświadczenie na dwa sposoby:

  1. Złożenie wniosku do właściwego oddziału ZUS.

Pobierz wniosek tutaj, uzupełnij go swoimi danymi osobowymi i dostarcz do właściwego oddziału ZUS. Swój oddział ZUS możesz odnaleźć korzystając z tej wyszukiwarki Wyszukiwarka oddziałów ZUS . Po uzyskaniu zaświadczenia niezwłocznie dostarcz je do naszego biura (osobiście, przez pośrednika lub pocztą tradycyjną).

2. Wygenerowanie pliku z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Możesz samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.

  • zarejestruj się i/lub zaloguj na platformie Link do PUE ZUS

  • następnie przejdź do wyszukiwarki zaświadczeń i wyszukaj wniosku "US-7"

  • wypełnij wniosek US-7, zaznacz na pierwszej stronie wniosku pole "zaświadczenie", a na drugiej stronie pole "w innej (opisz poniżej)" i poniżej wklej tekst "Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych." i wyślij wniosek,

  • zaświadczenie uzyskasz w swoim koncie PUE ZUS, wydrukuj i dołącz do naszego biura (osobiście, przez pośrednika lub pocztą tradycyjną).

UWAGA : zaświadczenia ZUS jest ważne tylko 30 dni!